Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Selfhelp.cz v platném znění od 1.1.2017.

l. Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu. Provozovatelem internetového obchodu je společnost Display Systems International společnost s ručením omezeným se sídlem Jabloňová 1677, Chomutov, 43003, IČ: 25481185, DIČ: CZ25481185, tel: +420 474 688 127, e-mail: dsi(zavináč)dsi.cz (dále jen Prodávající).
Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu (systému internetového obchodu) odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky
Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu Selfhelp na webadresách ePodnikani.cz / Komodity.cz / USakcie.cz. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře určeného výhradně k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím zpět na email kupujícího, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno.

III. Dodací a platební podmínky
Prodávající vyexpeduje zboží doručovateli zásilky do 3 dnů od potvrzení objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty nebo DHL kurýra v závislosti na dodací destinaci. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu doručovatele. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

IV. Shoda s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl a/nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží
Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho bezodkladnou výměnu jedním z níže uvedených způsobů;
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu, pošle zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu : DSI, Jabloňová 1677, Chomutov, 43003.
2. Reklamaci může vyřídit na telefonním čísle 474 688 127, nebo na e-mailové adrese dsi(zavináč)dsi.cz. Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky. Reklamaci nelze vyřídit osobní návštěvou administrativy provozovatele.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz
1. Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí zboží navrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta). Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo kurýrem na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky. Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené; obal i pečetící ochranná páska musí zůstat neporušeny. (Expedice všech nových i příjem navrácených zásilek je snímán registrovanými kamerami prodávajícího za účelem dokumentace ne/porušenosti ochranné pečeti.) Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za navrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno nebo na jím uvedený bankovní účet.
2. Nad rámec v bodě VI/1. zmíněné zákonné záruky nabízí autor kurzu ePodnikání z nuly formou své osobní garance, že aplikuje-li kupující jako řádně zaregistrovaný student prokazatelně alespoň 3 vyučované strategie ve svém řádně zaregistrovaném podnikání, do roka zdvojnásobí svůj zisk. Pokud po roce od nákupu kurzu bude chtít kupující tuto autorovu osobní garanci uplatnit, pošle 2a. svůj manuál (může být použitý, opoznámkovaný, musí však obsahovat všechny listy) spolu s následujícími dokumenty: 2b. kopie marketingového průzkumu trhu, 2c. kopie hlavní webstránky, 2d. kopie prodejních textů, 2e. důkaz o provedení PPC kampaně, 2f. důkaz o provedení optimalizace webstránky pro vyhledávače, 2g. kopie textů emailingových kampaní, 2h. roční výpis ze souvisejícího bankovního účtu, dokladující reklamační nárok, 2i. kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky; to vše doporučenou poštou nebo kurýrem na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Za těchto podmínek po posouzení dokumentace vrátí prodávající kupujícímu plnou částku zaplacenou za navrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno nebo na jím uvedený bankovní účet.

VII. Ochrana autorských materiálů
Bez výjimky všechny materiály související s uzavřenou objednávkou jsou chráněny autorským zákonem. Bez písemného souhlasu vydavatele/prodávajícího nesmí být žádný z materiálů jakkoliv dále šířen a veškeré materiály je možné používat výhradně pro vlastní potřebu kupujícího. Jakékoliv nepovolené šíření materiálů nad rámec používání pro vlastní osobu v objednávce uvedenou je trestné a v případě odhalení porušení autorského zákona se bude vydavatel/prodávající právní cestou dožadovat kompenzace způsobené újmy.

VIII. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní nebo firemní údaje, které kupující poskytne v průběhu využívání internetového obchodu Selfhelp.cz provozovaném společností Display Systems International s.r.o., jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

IX. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti s účinnosti dne 1.1.2017. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.